Site Haritası   |   Sık Sorulan Sorular   |   Ulaşım ve Kroki Bilgileri
ANASAYFA
KURUMSAL BİLGİ
YENİ PROJE
DEVAM EDENLER
TESLİM EDİLENLER
İLETİŞİM

ŞİRKETİMİZ HAKKINDA
Şirketimiz Hakkında Kurumsal Bilgi ve Politikalarımız
SIK SORULAN SORULAR

   Bir ev almak istiyorum. Hangi belgeler gerekiyor ? İşlemin mali yönü nedir?


İstenecek Belgeler

Satılması istenilen taşınmaz mala ait varsa tapu senedi,yoksa taşınmaz malın ada ve parsel numarasını belirtir belge veya malikin sözlü beyanı,
Satıcı ve alıcıların fotoğraflı nüfus cüzdanları veya pasaportları ile satıcıların birer, alıcıların ikişer adet son altı ay içinde çekilmiş vesikalık fotoğrafları
İstem, tarafların temsilcisinden geliyor ise, temsile ilişkin belge(vekaletname, vasi kararı,kayyım kararı vb.)ile temsilcinin fotoğraflı nüfus cüzdanı ve bir adet vesikalık fotoğrafı,

İstem, bir tüzel kişi adına yapılıyorsa tüzel kişinin taşınmaz mal tasarrufuna izinli olduğunu ve temsilcisini gösterir yetki belgesi(Tapu K.2), Satıcı ve alıcının vergi kimlik numaralarını gösterir vergi dairesinden alınmış belge.
Taşınmaz malın niteliği bina ise Deprem Sigortası aranır.

İşlemin Mali Yönü

Satış işleminin tapu siciline tescili için, 492 sayılı Harçlar Kanununa ekli (4) sayılı Tarifenin 20.a pozisyonu uyarınca genel beyan döneminde beyan edilen emlak vergisi değerinden (diğer yıllarda bir önceki senenin emlak vergisi değerine her yıl Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca belirlenecek yeniden değerleme oranı uygulanarak bulunacak değerden) az olmamak üzere,satış için beyan edilen değer üzerinden satıcı ve alıcıdan ayrı ayrı,Binde 15 oranında tapu harcı tahsil edilir.

Döner Sermaye İşletmesince belirlenen tarifeye göre ücret tahsil edilir.

Ayrıca,taşınmaz malın varsa veraset ve intikal vergisi ilişiği kestirilir.
Veraset ve intikal vergisi ilişiği olup olmadığını anlamak için,satacak kimsenin bu taşınmaz malı bağış veya intikal gibi bedelsiz bir şekilde iktisap edip etmediğine bakılır. Bedel ödemeden iktisap etmiş ise vergi dairesinden veraset ve intikal vergisi kesildiğine veya bu vergiden muaf olduğuna dair yazı getirmesi istenir.

Bu bilgiler TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 'nden alınmıştır.

 

   İnşaat ruhsatı almak için neler gerekir ?


İnşaat ruhsatı alabilmek için talep sahibi aşağıdaki belgeler ile birlikte belediyeye başvurmak durumundadır. Eğer Belediye İmar Müdürlüğü tarafından yapılan inceleme sonunda ruhsat alması için herhangi bir eksiklik görülmezse Yapı Ruhsatı eksiksiz olarak doldurularak talep sahibine verilecektir. Yapı ruhsatını alan talep sahibi inşaata 2 yıl içinde başlayabilir.

Tapu sureti 
Çap sureti 
Ruhsat başvuru dilekçesi 
Yola terk var ise terkli tapu sureti 
Aplikasyon krokisi 
5 adet Mimari proje (T.M.M.O. vize alınacak) 
5 adet Betonarme projesi (T.M.M.O. vize alınacak) 
5 adet Elektrik projesi (T.M.M.O. vize alınacak) 
5 adet Makine tesisat projesi (T.M.M.O. vize alınacak) 
Mal sahibi Taahhütnamesi (Noter Tasdikli) 
T.U.S. Taahhütnamesi (Noter Tasdikli) 
Sürveyan Taahhütnamesi (Noter Tasdikli)
Har. Müh. Aplikasyon Taahhütnamesi (Noter Tasdikli) 
T.U.S. Büro Tescil Belgesi 
Mimar Büro Tescil Belgesi 
Zemin Etüd Raporu (T.M.M.O. vize alınacak)KALİTE POLİTİKAMIZ

Mükemmelliğe ulaşmak için, tüm iş süreçlerinde çalışanların katılımı ile Kalite Yönetim Sistem Şartlarına uymayı ve etkinliğini sürekli iyileştirmeyi amaçlıyoruz.

Bunu gerçekleştirmek üzere ; Müşterilerimizin beklentilerini fazlası ile karşılayacağız. Şirketimiz, beklentileri karşılarken oluşacak katma değer ile ülke ekonomisine katkıda bulunacağız, müşterilerimizle bir amaç ilkesinde bütünleşeceğiz ve inşaat sektöründeki teknolojik gelişimeleri yakından takip edeceğiz.