Site Haritası   |   Sık Sorulan Sorular   |   Ulaşım ve Kroki Bilgileri
ANASAYFA
KURUMSAL BİLGİ
YENİ PROJE
DEVAM EDENLER
TESLİM EDİLENLER
İLETİŞİM

KVKK Başvuru Formu
Şirketimizin KVKK Başvuru Formu Hakkında6698 KVKK VERİ SAHİBİ BAŞVURU FORMU

GENEL AÇIKLAMALAR
6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda (KVKK) ilgili kişi olarak tanımlanan kişisel veri sahiplerine, KVKK’nın 11. maddesinde kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin belirli haklar tanınmıştır. KVKK’nın 13. maddesinin 1. fıkrası uyarınca; veri sorumlusu olan Kurumumuza bu haklara ilişkin olarak yapılacak başvuruların;

 


Başvuru Yöntemi

Başvurunun Yapılacağı Adres ve Dikkat Edilecekler

Kimlik tespitini sağlayacak bir belge ile ıslak imzalı başvuru formunun elden ya da noter aracılığı ile

Esenler Mah. Ahmet Piriştina Cad. Kutluay StoreApartmanıNO:22/1 ÇANAKKALE/MERKEZ adresine gönderilecek olan zarfın üzerine “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi” yazılacaktır

Kimlik tespitini sağlayacak bir belge ile ıslak imzalı başvuru formunun elden ya da noter aracılığı ile

kutluayinsaat@hotmail.com  adresine gönderilecek olan epostanın konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi” yazılacaktır.

5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu kapsamında düzenlenen güvenli elektronik imza ile imzalanarak

……………………………………..adresine gönderilecek olan epostanın konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi” yazılacaktır.

 
Tarafımıza iletilmiş olan başvurularınız KVKK’ nın 13. maddesinin 2. fıkrası gereğince, talebin niteliğine göre talebinizin bizlere ulaştığı tarihten itibaren en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde yanıtlandırılacaktır. Yanıtlarımız ilgili KVKK’ nın 13. maddesi hükmü gereğince yazılı veya elektronik ortamdan tarafınıza ulaştırılacaktır. 

BAŞVURU SAHİBİ İLETİŞİM BİLGİLERİ


AD SOYAD

 

T.C. KİMLİK NUMARASI

 

TELEFON

 

E-POSTA

 

ADRES

 

 
KURUMUMUZ İLE İLİŞKİNİZ


☐ Eski Çalışan       

 

Çalıştığınız Yıllar:                  

☐ Ziyaretçi             

 

Görüştüğünüz Birim/Kişi:      

☐ Özgeçmiş Paylaştım 

 

Paylaştığınız Tarih:

☐ Tedarikçi/Hizmet Sağlayıcı

 

Çalıştığınız Firma ve Pozisyonunuz:  

☐ Diğer                  

 

Açıklayınız:

                 

LÜTFEN KVKK KAPSAMINDAKİ TALEBİNİZİ DETAYLI OLARAK BELİRTİNİZ
 

 

 

 

 

 

 
LÜTFEN BAŞVURUNUZA VERECEĞİMİZ YANITIN TARAFINIZA BİLDİRİLME YÖNTEMİNİ SEÇİNİZ


☐ Adresime gönderilmesini istiyorum.
☐ E-posta adresime gönderilmesini istiyorum.
☐ KEP adresime gönderilmesini istiyorum.

Bu başvuru formu, Kurumumuz ile olan ilişkinizi tespit ederek, varsa, Kurumumuz tarafından işlenen kişisel verilerinizi eksiksiz olarak, ilgili başvurunuza doğru ve kanuni süresinde cevap verilebilmesi için tanzim edilmiştir. Hukuka aykırı ve haksız bir şekilde veri paylaşımından kaynaklanabilecek hukuki risklerin bertaraf edilmesi ve özellikle kişisel verilerinizin güvenliğinin sağlanması amacıyla, kimlik ve yetki tespiti için Kurumumuz ek evrak (Kimlik, ehliyet gibi.) talep etme hakkını saklı tutar. Form kapsamında iletmekte olduğunuz taleplerinize ilişkin bilgilerin doğru ve güncel olmaması ya da yetkisiz bir başvuru yapılması halinde Kurumumuz, söz konusu yanlış bilgi ya da yetkisiz başvuru kaynaklı taleplerden dolayı mesuliyet kabul etmemektedir.

Başvuruda Bulunan İlgili Kişinin (Kişisel Veri Sahibinin);
Adı Soyadı
Başvuru Tarihi
İmzası